Współpraca z grupą finansową ATRADIUS

2018-07-17

W duchu najlepszej współpracy z naszą firmą informujemy, iż AS-PL Sp. z o.o.  prowadzi racjonalną politykę finansową przy wsparciu instytucji finansowej ATRADIUS.

Będziemy wdzięczni za uwzględnienie w swoich procedurach płatniczych, iż wszelkie opóźnienia w regulowaniu zobowiązań będą przedmiotem zgłoszenia do rejestrów ubezpieczyciela, a tym samym mogą mieć negatywny wpływ na Państwa rating oraz współpracę z innymi dostawcami.

Ponadto do ustalenia potrzebnych limitów kredytowych przez naszego ubezpieczyciela niezbędna jest ocena zdolności kredytowej dokonywana w oparciu m.in. o Państwa dane finansowe. W związku z tym faktem możecie Państwo spodziewać się prośby ze strony naszej bądź firmy Atradius o udostępnienie takich danych, które posłużą jedynie do wspomnianej oceny i wyznaczenia limitów kredytowych.

Będziemy niezwykle wdzięczni za uwzględnienie niniejszej informacji w polityce finansowej Państwa firmy.

back