Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Zapytania 2/05/2018 PO IR

2018-06-21

 

Zapytanie ofertowe nr 2/05/2018 PO IR
 

Tytuł projektu „Wzmocnienie wizerunku marki produktowej „AS” na rynkach zagranicznych”, usługa: „Zakup projektu oraz zabudowy stoiska targowego na targi MIMS Automechanika w Moskwie w 2018r.” Projekt będzie realizowany w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

Szanowni Państwo

 

Firma AS-PL Sp. z o.o. informuje, iż dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej postępowania określonego w Zapytaniu ofertowym nr 2/05/2018 PO IR. W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty. Zamawiający dokonał oceny wszystkich złożonych ofert. 


back