Zapytanie ofertowe "Zakup projektu oraz zabudowy stoiska na targi MIMS Automechanika w Moskwie

2018-06-05

Zapytanie ofertowe nr 3/05/2018 PO IR

Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Szanowni Państwo, 


Firma AS-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach realizowanego zadania pn. „Zakup biletów lotniczych oraz noclegów w hotelu na targi Automechanika we Frankfurcie 
w 2018r.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, planuje dokonać zakupu biletów lotniczych oraz noclegów.


back