Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do Zapytania ofertowego nr 1/05/2018 PO IR

2018-06-05

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2018 PO IR

Tytuł projektu: „Wzmocnienie wizerunku marki produktowej „AS” na rynkach zagranicznych.”
Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Szanowni Państwo, 
Firma AS-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach realizowanego zadania pn. „Zakup projektu oraz zabudowy stoiska targowego na targi Automechanika we Frankfurcie 
w 2018r.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje dokonać zakupu projektu i zabudowy stoiska targowego.


back