Zapytanie ofertowe "Wzmocnienie wizerunku marki produktowej "AS" na rynkach zagranicznych"

2018-05-15

Zapytanie ofertowe nr 1/05/2018 PO IR

Tytuł projektu: „Wzmocnienie wizerunku marki produktowej „AS” na rynkach zagranicznych.”
Projekt jest realizowany w ramach Działania 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Szanowni Państwo, 
Firma AS-PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach realizowanego zadania pn. „Zakup projektu oraz zabudowy stoiska targowego na targi Automechanika we Frankfurcie 
w 2018r.” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego planuje dokonać zakupu projektu i zabudowy stoiska targowego.


back