Kulisy powstania filmu o Alter-natorze i jego miłości sentymentalnej