Nowe warunki gwarancji

2016-04-29

Szanowni Państwo, Z dniem 4 maja nastąpi zmiana w warunkach gwarancji firmy Auto-Starter. 

Mając na celu ciągłe polepszanie jakości naszych usług oraz zadowolenie klientów, zostanie zmieniony drugi punkt warunków gwarancji, który od ww. terminu będzie miał następującą treść:

„2. Na zakupiony towar Auto-Starter udziela 12-miesięcznej gwarancji jakości, która rozpoczyna się od daty sprzedaży wynikającej z dokumentu potwierdzającego dokonanie sprzedaży na rzecz klienta końcowego przez ostatniego sprzedawcę, z tym zastrzeżeniem, że gwarancja kończy się najpóźniej 36 miesięcy od daty dostawy towaru na rzecz Kupującego.”  

Wraz z poprawą warunków, zostanie zmieniony proces wypisywania wniosków reklamacyjnych, który zostanie podzielony na dwa podprocesy. Pierwszy podproces dla wniosków mieszczących się w okresie 12 miesięcy od daty zakupu w firmie Auto-Starter. Drugi podproces dla wniosków obejmujących okres 12-miesięcznej gwarancji, liczonej od daty sprzedaży na rzecz klienta końcowego. Wszystkie potrzebne informacje na temat nowych procesów zostaną umieszczone na naszej stronie internetowej z dokładnym opisem nowych procedur. Liczymy że tak duża zmiana, wpłynie na jeszcze lepsze relacje handlowe oraz zostanie przez Państwa odebrana pozytywnie.

Poniżej dołączamy 2 odnośniki do plików, które pozwolą zapoznać się z nowymi warunkami.
1. Nowe warunki reklamacji 
2. Instrukcja korzystania z formularza 

Pozdrawiamy
Zespół firmy Auto-Starter

back