Nowa nazwa firmy: AS-PL Sp. z o.o.

2017-01-04

Szanowni Państwo, 
uprzejmie informujemy, iż firma Auto-Starter – Kaszubowska Danuta z dniem 2 stycznia 2017r. została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 5841 – 58413 Kodeksu spółek handlowych.

Spółka pomyślnie i bez żadnych zastrzeżeń przeszła etap badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez Sąd rejestrowy i została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd rejestrowy.

Spółka powstała w wyniku przekształcenia będzie działać pod firmą AS-PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym przez rok od daty zarejestrowania spółki będziemy używać dodatkowego oznaczenia, dawniej: Auto-Starter – Kaszubowska Danuta, zgodnie z art. 5843 Kodeksu spółek handlowych.

Dla celów rozliczeń podatkowo-księgowych przekazujemy Państwu wszelkie dane rejestrowe spółki powstałej w wyniku przekształcenia:

AS-PL Sp. z o.o. (dawniej: Auto-Starter – Kaszubowska Danuta)
80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 52
NIP: 957-109-06-56 REGON 366230765

Magazyn Główny
AS-PL Sp. z o.o.

80-716 Gdańsk, ul. Michałki 32
tel. 58 304 12 85 e-mail: info@as-pl.com

Jednocześnie informujemy, że numery kont bankowych pozostają bez zmian. 
 

back