Privacy Policy

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych zbieranych od użytkowników rejestrujących się na stronach internetowych www.as-pl.com, as-pl.com oraz poprzez przesyłanie do naszej firmy wszelkiej korespondencji na adres pocztowy oraz skrzynki mailowe „*.*”@as-pl.com

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest AS-PL Sp. z o.o, 80-283 Gdańsk, ul. Myśliwska 52, NIP 9571090656, REGON 366230765, KRS 0000656373, które są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkownika podczas rejestracji na ww. stronach internetowych: dane firmy lub organizacji (nazwa i adres), imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 2. Dane osobowe podawane dobrowolnie przez użytkownika do realizacji zamówień: dane firmy lub organizacji (nazwa i adres), imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe podawane dobrowolnie podczas wszelkiej innej korespondencji z naszą firmą.

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane są gromadzone do celów związanych z realizacją zamówienia, umowy, usługi.
 2. Wszelkie dokumenty zawierające dane osobowe nie związane z realizacją zamówień nie są przechowywane.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. AS-PL Sp. z o.o. nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane są firmom kurierskim, z którymi AS-PL Sp. z o.o. zawarł umowy, w celu realizacji złożonych dobrowolnie zamówień.

PLIKI COOKIES

 1. Na ww. stronach internetowych wykorzystywane są pliki cookies.
 2. Pliki cookies nie zawierają danych osobowych.
 3. Pliki cookies służą do identyfikacji zalogowanego użytkownika, podtrzymania sesji zalogowanego użytkownika oraz do celów statystycznych.

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. AS-PL Sp. z o.o. chroni gromadzone dane osobowe zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa i ochrony danych.
 2. Przechowywanie danych osobowych jest zabezpieczone przed dostępem osób trzecich za pomocą protokołu SSL.

INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawienia, usunięcia oraz prawo do zapomnienia w przypadkach wymienionych w ww. ustawie.
 2. Wnioski dotyczące skorzystania z prawa do zapomnienia należy kierować do Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: ido@as-pl.com od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 – 15:00.
 3. Czas reakcji na ww. wniosek wynosi do 14 dni.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności.
 2. Zmiany będą publikowane na ww. stronach internetowych.