Team

Quality and Complaints Department

Dobrosława Preising

Complaint Specialist

  
  

Adrian Majkut

Quality & Complaints Manager

  
  

adrian.majkut@as-pl.com

+48 58 323 87 93

+48 885 266 566

adrian.majkut.as

Damian Pączek

Quality Senior Specialist

  

Piotr Gawkowski

Z-ca Kierownika Działu Jakości i Reklamacji

  

Przemysław Roll

Specjalista ds. Jakości

  

Paweł Pruszyński

Specjalista ds. Jakości

  

Damian Walkowski

Specjalista ds. Jakości

  

Patryk Kukawka

Specjalista ds. Jakości

  

Grzegorz Szarmach

Complaint Specialist